Ładowarki i piloty

Ładowarki firmy LELO są przeznaczone do użytku z obiektami przyjemności LELO. Należy używać WYŁĄCZNIE ładowarek dostarczonych przez firmę LELO. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wybór właściwej dla danego produktu i regionu ładowarki.

UWAGA: W przypadku posiadania niewłaściwej ładowarki, zalecamy rozważenie możliwości zakupu dodatkowego produktu firmy LELO z ładowarką o napięciu 5 V zgodną z większością produktów firmy LELO (Z WYJĄTKIEM masażerów do ciała Smart Wand Large).

Dostępne są ładowarki dla następujących regionów świata: USA (Ameryka Północna, Japonia, Chiny), UE, Wielka Brytania i Australia. Dostępna jest też ładowarka uniwersalna (5 V) z przejściówkami dla wszystkich powyższych czterech regionów oraz kablem USB do ładowania, który można podpiąć do wszystkich gniazd USB.

(ŁADOWARKA 9 V: TYLKO dla masażerów do ciała Smart Wands Large).