Czym różnią się od siebie gwarancja 1-roczna i 10-letnia?

Gwarancja 1-roczna obowiązuje przez jeden rok od dnia zakupu produktu. Jeśli w trakcie tego okresu wystąpi problem z produktem, można go zgłosić do bezpłatnej wymiany. Gwarancja 10-letnia obejmuje okres dziesięciu lat od dnia zakończenia obowiązywania gwarancji 1-rocznej. Jeśli w tym okresie wystąpi problem z posiadanym produktem firmy LELO, nabywcy przysługuje 50% zniżki przy kolejnym zakupie produktu firmy LELO.

Polish