Posiadany przeze mnie produkt LELO nie działa lub nie da się go naładować. Co mam zrobić?

Aby określić, na czym polega problem, wykonaj następujące czynności:
Spróbuj podłączyć produkt LELO do ładowania. W przypadku całkowitego rozładowania baterii może upłynąć nawet 5 minut zanim dioda LED zacznie migać, wskazując że trwa ładowanie. Dzieje się tak dlatego, że początkowa faza ładowania odbywa się z wykorzystaniem bardzo niskiego natężenia prądu, aby nie uszkodzić baterii. Jeśli po 5 minutach dioda LED się nie zaświeciła, spróbuj wykonać następujące czynności:
Sprawdź, czy kabel jest prawidłowo podłączony do urządzenia.
Sprawdź, czy wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka.

Jeśli produkt LELO wygląda na naładowany, ale wciąż nie działa, upewnij się, że nie jest włączona blokada przycisków. Przytrzymaj jednocześnie przyciski „+” i „-” przez 5 sekund, aby wyłączyć blokadę. Dioda LED zaświeci się, potwierdzając wyłączenie blokady.

Polish