Ile heksagonów łącznie znajduje się na prezerwatywie?