Kupon nie jest w mojej walucie, co w takim razie otrzymam?

Otrzymają Państwo kupon z kwotą w swojej walucie odpowiadającą wartości kwoty wyrażonej w dolarach.

Polish