terms

Gebruiksvoorwaarden

TOEGANG TOT LELO.COM

Lelo.com wordt geleverd en beheerd door LELOi AB (handelend als LELO). Alle verwijzingen op deze website naar LELO/wij/ons/onze zijn dus verwijzingen naar LELOi AB.

De toegang tot lelo.com staat open voor het algemene publiek en is gratis, mits je ervoor kiest om geen gebruik te maken van onze online shop. Je toegang tot deze website kan op elk moment worden opgeschort of beëindigd.

Voordat je de website lelo.com gebruikt of artikelen online koopt, dien je alle juridische informatie die je toegang regelt zorgvuldig te lezen. Door deze website te gebruiken, ga je akkoord met deze voorwaarden, inclusief het privacybeleid en wanneer je een online aankoop doet, de aankoopinformatie. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden naar eigen inzicht van tijd tot tijd te wijzigen.

LINKS NAAR/VAN ANDERE WEBSITES

Door te linken naar andere websites of door te verwijzen naar informatie, toepassingen of producten van externe partijen, onderschrijft LELO deze websites of producten niet.

Alle zakelijke relaties of transacties die voortvloeien uit links op deze website zijn tussen jou en de exploitant van de betreffende website. LELO is niet aansprakelijk voor welk verlies of welke schade dan ook die voortvloeit uit zakelijke relaties of transacties die kunnen plaatsvinden.

Het linken naar deze website is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LELO.

PRODUCTEN

De producten die via deze website worden aangeboden, zijn representatief voor de LELO-collectie. Waar van toepassing, worden LELO-producten beschermd door patenten en/of door geregistreerde ontwerpen. De ontwerpen en kleuren van de producten die op deze website worden getoond, kunnen naar eigen inzicht door ons worden gewijzigd.

Niet alle producten die op deze website worden getoond, zijn verkrijgbaar bij alle LELO-verkopers.

Je mag LELO-producten niet distribueren, doorverkopen of in voorraad houden, tenzij hiervoor specifiek toestemming is verleend onder contract van LELO.

ONLINE CONTRACTINFORMATIE

De richtlijn 2000/31/EG van de Europese Unie inzake elektronische handel stelt:

“Door het online plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant dat hij/zij een contract aangaat en dat de klant onvoorwaardelijk de prijzen en beschrijvingen van de te koop aangeboden artikelen accepteert, evenals alle algemene verkoopvoorwaarden.”

Goederen die via deze website worden gekocht, worden geleverd door LELOi AB (handelend onder de naam LELO), een bedrijf geregistreerd in Zweden, met bedrijfsregistratienummer 556631-6708 en met kantoren op Karlavägen 41, Stockholm, Zweden.

Het plaatsen van een online bestelling vertegenwoordigt een aanbod om goederen te kopen zoals door jou aangegeven, maar is voor ons niet bindend totdat je per e-mail op de hoogte bent gebracht dat een bestelling is geaccepteerd. Dit betekent dat als artikelen die op deze website worden getoond niet beschikbaar, onjuist geprijsd of anderszins onjuist beschreven zijn, LELO niet verplicht is om je die goederen te verkopen. Een contract wordt geacht door beide partijen te zijn aangegaan wanneer je bericht ontvangt dat LELO je bestelling heeft bevestigd en aanvaard.

Naast het aanbieden van onze producten via deze website, worden onze producten wereldwijd verkocht via geselecteerde retailers. De prijzen op de website zullen over het algemeen de prijzen weerspiegelen die door onze retailers worden gebruikt. De prijzen op de website kunnen echter verschillen van die van een retailer, vanwege: (i) speciale aanbiedingen op onze website of van de retailers, (ii) prijsstrategieën van individuele retailers, (iii) valutaschommelingen. Als zodanig kunnen prijzen niet worden gegarandeerd en kunnen deze naar eigen goeddunken worden gewijzigd.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Deze website en de inhoud ervan worden aangeboden op basis van 'zoals is' en 'zoals beschikbaar'. We geven geen verklaringen of goedkeuringen van welke aard dan ook, impliciet of expliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van vrijwaring van kwaadaardige programma's (zoals virussen, wormen of Trojaanse paarden) of impliciete garanties van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, compatibiliteit, veiligheid, accuraatheid of enige andere geïmpliceerde garanties die voortvloeien uit gerelateerde transacties, gebruik of handel, tenzij anders wettelijk verboden.

We garanderen niet dat de informatie op deze website juist of volledig is, dat deze site geen fouten bevat of dat welke fout dan ook zal worden gecorrigeerd. Door deze website te gebruiken, ga je ermee akkoord dat dit op eigen risico is, dat je de volledige verantwoordelijkheid op je neemt voor al het verlies van gegevens en/of alle kosten in verband met onderhoud of reparatie van apparatuur en/of software die je gebruikt in verband met deze website. LELO is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor welke schade dan ook, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of wordt veroorzaakt door jouw gebruik van deze website, tenzij anders bij wet verboden.

LELO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke directe, indirecte, punitieve of incidentele schade dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik, de onmogelijkheid tot gebruik of de prestaties van de informatie of producten op deze website, voor zover toegestaan door de wet. We zijn niet aansprakelijk voor welke vertraging dan ook bij het leveren of het niet leveren van producten of anderszins niet voldoen aan welke hier uiteengezette verplichting dan ook als de vertraging of het defect volledig of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door omstandigheden die buiten de redelijke controle van LELO liggen, tenzij anderszins wettelijk verboden.

Je stemt ermee in om LELO, zijn partners, directeuren, medewerkers en aandeelhouders te vrijwaren van alle claims, schade, verliezen en uitgaven die kunnen voortvloeien uit je gebruik van de informatie of producten op deze website en/of de website zelf, tenzij anders bij wet verboden.

COPYRIGHTVERKLARING

Alle content op deze website, inclusief tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, ontwerpen, producten en broncode, zijn auteursrechtelijk beschermd © LELOi AB 2003-2020 (LELO). Alle rechten voorbehouden.

Je erkent en gaat ermee akkoord dat het materiaal op deze website alleen voor jouw privé-, persoonlijke en niet-commerciële gebruik is. Als je materiaal van deze website kopieert, verkrijg je geen enkel recht op of belang voor dergelijk materiaal. Je stemt ermee in om het materiaal op deze website niet te reproduceren (behalve voor persoonlijk gebruik), te publiceren (behalve downloadbare media of PR-materiaal), te verzenden, te verspreiden, weer te geven, te verwijderen, te wissen, te wijzigen of er afgeleide werken van te maken.

Door je LELO-product te registreren, ga je ermee akkoord om e-mailcontent van LELO te ontvangen. Je gegevens zullen nooit worden gedeeld met externe partijen en de mogelijkheid om je af te melden/uit te schrijven is te allen tijde beschikbaar.

Deze beperkingen zijn niet van toepassing op downloadbare media of PR-materiaal dat wordt verstrekt voor gebruik op de aangegeven manier.