terms

Användningsvillkor

ACCESS TILL LELO.COM

lelo.com tillhandahålls och hanteras av LELOi AB (handlas under namnet LELO). Alla hänvisningar till LELO / vi / oss / vår på denna webbplats avser därmed LELOi AB.

Allmänheten har fri åtkomst till lelo.com, och webbplatsen är helt kostnadsfri såvida du inte väljer att använda nätbutiken. Din åtkomst till denna webbplats kan blockeras eller avslutas när som helst.

Innan du använder LELOs webbplats eller köper varor online, bör du noggrant läsa igenom all information rörande din åtkomst till webbplatsen. Genom att använda webbplatsen förbinder du dig att följa dessa villkor, inklusive sekretesspolicyn och, när du gör ett köp online, försäljningsinformationen. LELO förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra dessa villkor efter eget gottfinnande.

COOKIE-POLICY FÖR LELO.COM

Vi använder cookies (”kakor”)

LELO använder cookies och andra automatiserade funktioner för att samla in viss information om besöken på vår webbplats.

En cookie är en liten fil som webbplatsen skriver och lagrar lokalt i webbläsaren eller som en fil på din dator eller din mobila enhet. Vi använder cookies för att komma ihåg vilket språk och vilken valuta du föredrar, och för att spara din varukorg varje gång du besöker LELO.com, för att göra det enklare och trevligare att handla hos oss. Vi samlar in denna information på olika sätt, bland annat med hjälp av cookies, webb-beacon (aviseringssignaler) och liknande tekniker. När det står cookies avses samtliga nedanstående tekniker.

Vilken sorts cookies använder vi?

Vi använder följande typer av cookies på våra webbplatser:

Nödvändiga cookies – Krävs för att genomföra en transaktion eller förfrågan/begäran från din sida. Här ingår sådant som att komma ihåg information som du har lämnat när du surfar vidare på webbplatsen, så att du förblir inloggad. Dessa cookies går inte att välja bort, eftersom webbplatsen inte fungerar som den ska utan dem.

Funktionella cookies – Gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg de val du har gjort för att kunna tillhandahålla funktioner som underlättar för dig. Här ingår sådant som att komma ihåg dina inställningar, exempelvis land, eller om du har valt alternativet förbli inloggad, och andra personligt anpassade funktioner.

Analytiska cookies – Gör det möjligt att samla in data avseende dina val på webbplatsen, inklusive vilket innehåll du klickar på när du surfar på vår webbplats, för att kunna mäta hur webbplatsen och interaktionen med kunderna fungerar över tid, med syfte att förbättra webbplatsen. Det kan vara en oberoende leverantör som tillhandahåller sådana cookies, men de används endast för syften som rör vår webbplats.

Riktade cookies –-Kommer ihåg information avseende din användning av vår och andras webbplatser, så att vi kan anpassa annonser eller annan information åt dig på våra webbplatser.

Omdirigerade coookies –-Kommer ihåg information avseende din användning av vår webbplats, så att vi kan anpassa annonser eller annan information åt dig på andra webbplatser.

Cookies för sociala medier – Ger åtkomst till sociala nätverk och kan samla in personliga uppgifter i förhållande till din användning av dessa nätverk. Vi har ingen kontroll över om och hur sociala nätverk samlar och använder dina personliga uppgifter, och deras användning av denna information är underkastat det sociala nätverkets sekretesspolicy.

För att läsa mer om cookies, gå till http://www.allaboutcookies.org.

Hur man inaktiverar eller tar bort cookies

De flesta webbläsare har instruktioner för hur du slutar att godkänna nya cookies, hur du meddelas om nya cookies, och hur du inaktiverar befintliga cookies. Notera dock att utan cookies kommer du inte att kunna dra full nytta av alla webbplatsfunktioner på vår webbplats.

För mer information om hur du hanterar cookies med din webbläsare, välj länk nedan:

LÄNKAR TILL/FRÅN ANDRA WEBBPLATSER

Att LELO länkar till andra webbplatser eller hänvisar till annan information från oberoende parter, innebär inte att LELO rekommenderar dessa webbplatser eller produkter.

Alla mellanhavanden eller transaktioner som uppkommer från länkarna som återfinns på denna webbplats är helt en sak mellan dig och webbplatsen i fråga. LELO är inte ansvariga för några förluster eller skador som kan uppkomma i samband med några mellanhavanden eller transaktioner som kan förekomma.

Det är inte tillåtet att länka till denna webbplats utan att detta föregås av ett skriftigt godkännande från LELO.

PRODUKTER

Produkterna som erbjuds på denna websida ingår i LELO-kollektionen. LELO-produkterna är patenterade och/eller mönsterskyddade. LELO förbehåller sig rätten att ändra designen och färgerna på produkterna visade på denna websida. Inte alla LELO-återförsäljare har alla LELO-produkter som visas här. Du har inte rätt att distribuera, sälja eller varuhålla LELO-produkter utan avtal med LELO.

INFORMATION OM AVTAL ONLINE

EU-direktivet 2000/31/EG om elektronisk handel angeratt :

”Att göra en beställning online innebär att kunden godkänner att bli part i ett avtal, och att kunden obetingat godtar priserna på och beskrivningarna av de varor som finns till försäljning, samt de allmänna köpvillkoren.”

Varor som köps från denna webbplats tillhandahålls av LELOi AB (handlas under namnet LELO), ett bolag med säte i Sverige, med organisationsnummer 556631-6708 och med kontor på Birger Jarlsgatan 22, Stockholm.

Genom att göra en beställning online förbinder du dig att köpa en vara, men det är inte bindande för LELO förrän du har erhållit ett mejl som bekräftar att beställningen har godtagits. Det innebär att om varorna som visas på denna webbplats inte finns, har felaktiga prisuppgifter eller på annat sätt är felaktigt beskrivna, ska inte LELO ha skyldighet att sälja dessa varor. Ett avtal ska betraktas som om det har ingåtts av båda parter när du får en bekräftelse på att LELO har mottagit och godkänt din beställning.

Utöver att LELO säljer sina produkter via denna webbplats, säljs produkterna dessutom genom utvalda återförsäljare över hela världen. Priserna på webbplatsen motsvarar generellt de priser som erbjuds hos LELOs återförsäljare. Priserna på webbplatsen kan emellertid skilja sig från återförsäljarnas på grund av: (i) specialerbjudanden på webbplatsen eller hos återförsäljarna, (ii) enskilda återförsäljares prissättningsstrategier, (iii) valutakursfluktuationer. Priserna kan därmed inte garanteras, och kan komma att ändras utifrån LELOs bedömningar.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Denna webbplats och dess innehåll tillhandahålls enligt principerna ”i befintligt skick” och ”i mån av tillgänglighet”. Vi intygar inte i någon form, vare sig uttryckligen eller underförstått, att denna webbplats är fri från skadliga program (som virus, maskar eller trojaner) eller att den omfattar underförstådda garantier om nöjaktig kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, att det inte kommer att ske några överträdelser, kompatibilitet, säkerhet, korrekthet eller några övriga underförstådda garantier som uppkommer genom relaterade mellanhavanden, relaterad användning eller handel såvida det inte är förbjudet enligt lag.

Vi garanterar inte att informationen på denna webbplats är korrekt eller komplett, att denna webbplats är felfri eller att eventuella fel kommer att rättas till. Genom att använda denna webbplats förbinder du dig att göra det helt på egen risk, och du förbinder dig att ta fullt ansvar för alla förluster av data och/eller kostnader hänförliga till eventuell service eller reparationer av utrustning och/eller programvara som du använder i anslutning till denna webbplats. LELO ska inte ha ansvar för eller vara ersättningsskyldiga för några skador av någon sort som uppkommer eller orsakas av din användning av denna webbplats såvida det inte är förbjudet enligt lag.

LELO ska hållas helt skadelösa för alla direkta eller indirekta, straffbara eller tillfälliga skador som uppstår på grund av eller i anslutning till användningen, oförmågan att använda eller funktionen hos informationen eller produkterna på denna webbplats i den utsträckning som det är tillåtet enligt lag. LELO har inget ansvar för förseningar eller underlåtenhet att leverera produkterna eller på något annat sätt fullgöra en förpliktelse häri om förseningen eller underlåtenheten helt eller delvis har orsakats av omständigheter utom LELOs kontroll såvida det inte är förbjudet enligt lag.

Du förbinder dig att hålla LELO, dess dotterföretag, ledning, anställda och aktieägare skadelösa i anslutning till samtliga krav, skadeståndskrav, förluster och kostnader som kan uppstå i anslutning till din användning av informationen eller produkterna på denna webbplats och/eller webbplatsen i sig såvida det inte är förbjudet enligt lag.

LITTERÄR ÄGANDERÄTT

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive text, bilder, grafik, design, produkter samt källkod omfattas av copyright © LELOi AB 2004-2013(LELO). Alla rättigheter förbehålles.

Du är medveten om och godkänner att materialet som finns på denna webbplats enbart är avsett för privat, personligt och icke-kommersiellt bruk. Om du kopierar material från denna webbplats, erhåller du inga rättigheter och ingen äganderätt till sådant material. Du förbinder dig att inte reproducera (utom för privat bruk), publicera (med undantag för nedladdningsbara medier eller PR-material), överföra, distribuera, visa, ta bort, radera, ändra eller skapa nytt material utifrån materialet på denna webbplats.

Genom att registrera din LELO-produkt godkänner du härmed att ta emot e-postinnehåll från LELO. Din information kommer inte att förmedlas vidare till tredje part, och det finns alltid en möjlighet att avbryta prenumerationen.

Dessa begränsningar gäller inte för nedladdningsbara medier eller PR-material som tillhandahålls för användning enligt specifikation.