privacy

Sekretesspolicy

Datum: 2022-06-01

Med den här sekretesspolicyn vill LELO som personuppgiftsansvarigt vara transparent om behandlingen av dina personuppgifter. Vi är måna om att skydda våra kunders och webbplatsbesökares sekretess och säkerhet. Vi har därför en policy som anger för vilket ändamål som dina personuppgifter samlas in, liksom hur de behandlas och skyddas. Den här sekretesspolicyn är relaterad till följande webbplatser: Lelo.com, Intimina.com, Lelohex.com.

1. JURIDISK GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi kommer att behandla dina personuppgifter av följande anledningar:
- Utförandet av kontrakt eller förpliktelse före kontraktstillfället, som du är part i.
- Efterlevnad av våra juridiska förpliktelser.
- Marknadsföring och andra företagslegitima intressen.

2. LEGITIMA INTERESSEN

Legitima intressen inkluderar följande:
- Att skicka ut vårt nyhetsbrev till våra kunder, från vilka vi har fått kontaktinformation vid försäljning (eller förhandling om försäljning) av en produkt eller en tjänst.
- Insamling av personuppgifter för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse.
- Driftskrav som är nödvändiga för interna processer.
- Uppfylla dina krav eller förfrågningar angående våra tjänster och produkter.
- Bedrägeribekämpning.
- Skydda våra rättigheter, anställda och vår egendom.

3. ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

- Internetköp (när du gör en beställning eller begär en återbetalning).
- Direktmarknadsföring (när vi skickar våra nyhetsbrev).
- Administrering av användarkonton.
- Genomdriva våra Villkor och bestämmelser.
- Kommunikation via e-post, kontaktformulär, sociala nätverk eller kundtjänst.
- Hantera prenumerationer på vår Volonté-blogg.
- LELO-mobilapp, för vilken vi har en separat Sekretesspolicy.
Dina personuppgifter kan även samlas in automatiskt vid besök på vår webbplats. Dessa personuppgifter inkluderar information om dina enheter och din surfning. Den här informationen samlas in med hjälp av cookies och liknande teknik. För mer information om cookies och annan liknande teknik, vänligen läs Cookie Policy.
Det här betyder att vi vill ge dig den mest optimala och skräddarsydda tjänsten som möjligt. Givetvis håller vi din sekretess i åtanke. Vi kommer att behålla din köphistorik och använda information om de produkter du tidigare köpt för att ge dig förslag på andra produkter som vi tror att du också kan vara intresserad av. Vi kommer att behålla och utvärdera information om dina senaste besök på vår webbplats, samt information om hur du flyttar omkring mellan olika delar av vår webbplats. Detta görs i analytiska syften, för att vi ska kunna förstå hur människor använder vår webbplats och kan göra den mer intuitiv.

4. VARFÖR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

- För att behandla, analysera och leverera dina köp.
- För att ta emot betalningar och göra återbetalningar.
- För att skicka dig servicemeddelanden via SMS, e-post eller på annat sätt.
- För att tillhandahålla kundtjänst och -support, hantera returer och garantianspråk.
- För alla former av bedrägeribekämpning.
- För säkerhet och skydd av vår webbplats/IT-system.
- För att visa dig våra annonser medan du surfar på nätet.
- För att förse dig med information om våra produkter och tjänster, kampanjer, rabatter och nyheter avseende dina preferenser och önskemål.
- För att förbättra vår webbplats.

5. MARKNADSFÖRINGSAKTIVITETER

Vi behandlar personuppgifter när du prenumererar på vårt nyhetsbrev, evenemang, Volonté Blog, eller när du köper våra produkter. För detta ändamål behandlar vi uppgifter som till exempel namn, efternamn, land och e-postadress. Vi använder oss av Mailchimp-tjänster om du ger oss ditt samtycke till att ta emot vårt nyhetsbrev. Vi behandlar uppgifter angående öppning av e-post, avvisningsfrekvens, klickningar, prenumerationer och nyhetssegment. Vi segmenterar köpare efter tidigare köpta produkter, kön och land. Baserat på våra legitima intressen (så kallat mjukt samtycke) skickar vi nyhetsbrev till våra kunder som gjort ett köp av vår produkt med hjälp av Omnisend-tjänster.
Om du kontaktar oss via webbformulär på vår webbplats, genom e-post, telefon eller via en profil på sociala nätverk kommer vi att behandla uppgifter från kontaktformuläret och ett meddelande för att, baserat på våra legitima intressen, komma i kontakt med och kommunicera med potentiella kunder. I vilket fall som helst kan du invända mot direktmarknadsföringsaktiviteter och du kan avsluta en prenumeration på vårt nyhetsbrev genom att klicka på länken i vårt e-postmeddelande eller genom att svara till oss med din begäran. I så fall slutar vi med marknadsföringsaktiviteter och lagrar dina uppgifter i en lista med personer som avslutat sin prenumeration i 5 år från den dag du avslutat prenumerationen i syfte att inom vårt legitima intresse kunna bevisa att vi följt de efterlevnadsåtgärder vi måste vidta. Vi använder oss av vissa online-marknadsföringsverktyg, cookies och liknande teknik, och av denna anledning behandlar vi personuppgifter från våra webbplatsbesökare eller personer som har klickat på våra onlineannonser hos våra samarbetspartners. Denna teknik kan förse oss med vissa identifierare, information om enheter som du använder för att komma åt vår webbplats, samt annan information angående dina interaktioner med vår webbplats. Vänligen läs vår Cookie Policy för mer detaljerad information om användningen av cookies och annonseringsverktyg som vi använder.

6. SÄKERHET

Baserat på vårt legitima intresse av att skydda våra anställda, kunder, samarbetspartners och vår egendom, behandlar vi personuppgifter, som t.ex. loggfiler, IP-adresser, trafikdata, metadata, incidentrapporter och uppgifter från dataintrång. I fall av personuppgiftsintrång gör vi en riskbedömning och baserat på den bedömningen informerar vi tillsynsmyndigheten, samt dem som uppgifterna gäller. Eftersom 100 % säkerhet aldrig går att säkerställa vid överföring eller lagring kan vi inte garantera absolut säkerhet, men vi använder tillämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Vi använder åtkomstkontroll, kryptering och möjlighet att dölja lösenord, inklusive branschstandarder för autentisering via SSL och 2-faktorautentisering. Vi skyddar våra IT-system från brute force-angrepp genom att begränsa antalet inloggningsförsök från en enskild IP-adress. Vi spårar loggar och vi gör regelbundna säkerhetskopior.

7. TYPER AV PERSONUPPGIFTER

- Identitets- och kontaktinformation (e-postadress, förnamn, efternamn, adress, telefonnummer, lösenord).
- Ekonomisk och transaktionsinformation (uppgifter om kortinnehavaren, om betalningar som tillhandahålls av tredjeparts betalningsleverantörer, om frakt och fakturaadress, beställnings-ID, betalningsmetod, beställningsinformation, spårnings-ID, skatte-ID - om det krävs i lag, IP-adress).
- Profilinformation (användarprofil-ID, förnamn, efternamn, e-postadress, lösenord, kön, tidszon, födelsedatum, beställningar, recensioner).
- Kontaktinformation för ditt Facebook-konto om du väljer den typen av inloggning.
- Fraktinformation och fakturainformation (land, förnamn, efternamn, adress, hus-/lägenhetsnr., postnummer, ort, telefonnummer, skatte-ID - om det krävs i lag, IP-adress).
- Garantianspråk (inköpsbevis, fakturanummer, bild eller video av produkten, spårnings-ID, användaradress, fraktinformation).
- Teknisk information (IP-adress, dina inloggningsuppgifter, webbläsarinfo, tidszon, språk, webbläsarens typer och versioner av tilläggsprogram, operativsystem och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt webbplatsen för LELO).
- Marknadsförings- och kommunikationsinformation (e-postadress, förnamn, efternamn, kön, tidszon, region, land, inköpsdatum, IP-adress, beställningsdatum, produkt som köpts, prenumerationskälla, språk, beställnings-ID, användar-ID, cookie-ID, webbplatsbesök, prenumerationsdatum, senaste ändringsdatum).

8. INFORMATION OM MINDERÅRIGA

Vi samlar inte medvetet in eller begär personuppgifter från någon som är under 13 år. Använd inte våra webbplatser om du är under 13 år. Om vi får veta att vi har samlat in information från ett barn som är under 13 år kommer vi att radera den informationen så snart som möjligt. Om du tror att vi kan ha någon information från eller om ett barn som är under 13 år, vänligen kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till e-postadressen, eller via våra kontaktformulär, så som anges på våra webbplatser. Minderåriga får inte göra köp genom våra webbplatser om de inte har lämplig tillåtelse och är under direkt tillsyn av deras förälder eller laglig vårdnadshavare som äger kontot. All finansiell information på kontot, som t.ex. kreditkort eller PayPal-konto, måste tillhöra föräldern eller den lagliga vårdnadshavaren. I enlighet med UK GDPR (Storbritanniens allmänna dataskyddsförordning) avseende att erbjuda informationssamhällets tjänster direkt till ett barn, kommer behandlingen av ett barns personuppgifter att anses laglig där barnet är minst 13 år. Där barnet är under 13 år ska sådan behandling vara laglig endast om och i den utsträckning som samtycke har givits eller auktoriserats av den som innehar föräldraansvar för barnet.

9. HUR LÄNGE VI BEHÅLLER DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge som du har ditt konto, eller om det behövs för att förse dig med tjänster, inklusive så länge produktgarantin varar, eller (om du har någon kontakt med vår kundtjänst) så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla supportrelaterad rapportering. När ditt konto har stängts och vi inte längre behöver förse dig med några tjänster, kan vi komma att behålla vissa personuppgifter, om det krävs enligt lag. För de allmänna företagsaktiviteterna behåller vi uppgifterna i 6 år, och vi behåller bokförings- och finansiella register i 6 år från företagets senaste redovisningsår, som uppgifterna är relaterade till. I vissa fall, där lagen inte definierar maximal lagringstid för uppgifterna, behåller vi vissa personuppgifter baserat på legitima intressen, om vi behöver försvara vårt anspråk inför domstol eller någon annan offentlig myndighet, i enlighet med lagstadgade begränsningsperioder. Vänligen kontakta vår kundtjänst om du önskar stänga din registrerade profil.

10. DELNING AV DINA UPPGIFTER MED TREDJE PARTER

Vi delar dina uppgifter med följande kategorier av företag, som en avgörande del av att kunna förse dig med våra tjänster, enligt följande:
- Samarbetspartners och uppgiftsbehandlare - baserat på genomförande av köpavtalet eller för att utföra interna processer och förfaranden.
- Företag som utfärdar kreditkort, leverantörer av betalningstjänster och banker, baserat på din beställning -för att uppfylla ett avtal om köp.
- Transportföretag för att leverera din beställning eller tjänster. Vi använder logistiktjänster från MOTUS EUROPE d.o.o. och BROZ Inc.
- Tredje parter, som t.ex. brottsbekämpande myndigheter, andra statliga myndigheter och relaterade parter, om det krävs i lag.
- Databehandlare - vi delar personuppgifter med auktoriserad databehandlare för att tillhandahålla tjänster inom IT-support, redovisning, juridik, HR, marknadsföring och försäljning. För den här typen av aktiviteter anlitar vi även samarbetsföretag till LELO och Foreo. Samarbetspartnern LELO Adria d.o.o. har anlitats för underhåll av våra webbplatser, support för processerna inom online-försäljning, -marknadsföring, -kampanjer, sociala nätverk, PR och kundtjänst. Vi använder även Zendesk-tjänster, som databehandlare för chatt och kundsupport. Vi skickar automatiska e-postmeddelanden till alla våra kunder angående deras köp, genom tilläggsprogrammet Mandrill Mailchimp.
- Nätverksoperatörer och/eller andra kommunikationstjänsteleverantörer - när det är nödvändigt för konfiguration av korrekt routing och anslutning.
- Tredjepartsleverantörer - i den utsträckning som det är strikt nödvändigt för att de ska kunna utföra specifika åtgärder för vår räkning. Vi kan komma att dela personuppgifter med våra betrodda och verifierade tredjepartsleverantörer, till exempel för att göra det möjligt för dem att behandla betalningar åt oss, eller för att förhindra bedrägeri.
- Relevant lagstiftning - om vi ställs inför en rättslig skyldighet kommer vi att dela uppgifterna från användare med sådana tredje parter som enligt lag har rätt och auktoritet att begära sådana uppgifter, som t.ex. vid straffrättsliga förfaranden eller hot mot allmän säkerhet.
- Online-marknadsföring - vi använder vissa online-marknadsföringsverktyg och av denna anledning delar vi vissa personuppgifter från våra webbplatsbesökare eller personer som har klickat på våra onlineannonser hos våra samarbetspartners. Vi och våra auktoriserade partners använder cookies och annan informationsinsamlingsteknik av en mängd olika anledningar. Denna teknik kan förse oss med vissa identifierare, information om enheter som du använder för att komma åt vår webbplats, samt annan information angående dina interaktioner med vår webbplats. Vänligen läs vår Cookie Policy för detaljerad information om användning av cookies och marknadsföringsverktyg som vi använder.
- Sociala nätverk – vi använder sociala nätverk (Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, Facebook Intimina, Twitter Intimina, Pinterest Intimina, Instagram Intimina, Youtube Intimina) för att kommunicera med våra kunder och annonsera våra produkter. Vänligen läs vår Cookie Policy för detaljerad information om användningen av cookies och marknadsföringsverktyg som vi använder.
- Recensioner – genom rösttjänsterna från Baaazarvoice kan konsumenterna skicka in recensioner och kommentera eller betygsätta varor, produkter och tjänster. Du bör vara medveten om att all eventuell information som du tillhandahåller på området som är avsett för insamling kan publiceras på en allmänt tillgänglig webbplats eller mobilapplikation och kan läsas, samlas in och användas av Bazaarvoice, dess samarbetspartners, dotterbolag, leverantörer och kunder. Inkludera därför inte någon information på dessa områden som du inte vill dela med allmänheten, inklusive personligt identifierbar information, som t.ex. ditt namn, din e-postadress eller finansiell information. Du kan behöva skapa ett konto hos Bazaarvoice-klienten. När kontot skapas kan du bli ombedd att lämna information, som t.ex., men inte begränsad till, ditt namn, din e-postadress, postadress eller ditt telefonnummer och andra uppgifter. Konsumentkontoinformationen kan samlas in av både Bazaarvoice och Lelo.
- Sammanslagningar och förvärv – i enlighet med gällande lag kan personuppgifter överföras till datamottagare som är på väg att köpa vårt företag (t.ex. vid företagsbesiktning). Personuppgifter kan även överföras till ett företag som slagits ihop med vårt företag, eller till ett företag som köpt en del av, eller hela vårt företag, i fall av företagsförvärv eller likvidations-/konkursförfarande.
- reCAPTCHA – av säkerhetsskäl och för att undvika spam-meddelanden och robotar som gör förfrågningar så använder vi Google reCAPTCHA. Mer information finns tillgänglig i Googles sekretesspolicy.
Vi överför personuppgifter för EU-kunder till USA, baserat på standardavtalsklausuler och ytterligare tekniska och organisatoriska åtgärder. Vi använder Amazon AWS-webbhotelltjänster för våra webbplatser. Vänligen läs vår Cookie Policy för information om överföring av personuppgifter avseende cookies och liknande teknik.

11. BETALNINGSMETODER

Om en kund väljer betalning via PayPal samtycker kunden till att personuppgifter överförs till PayPal. PayPal är personuppgiftsansvarig för den här typen av betalning, så vänligen läs deras Sekretesspolicy. Lelo kan inte komma åt konsumentens uppgifter om den här betalningen, som t.ex. uppgifter om kreditkort. Personuppgifter som överförs till PayPal är namn, efternamn, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, leveransadress och inköpsuppgifter. PayPal använder personuppgifter för att utföra transaktionen, kontrollera identiteten, för bedrägeribekämpningsåtgärder och utbyte av uppgifter med kreditupplysningsföretag.
En kund kan välja iDEAL för att göra onlineköp på ett tillförlitligt, säkert och enkelt sätt. Betalningar görs genom att använda mobilbank-appen eller online-bankmiljön för kundens bank. iDEAL är en direkt online-överföring från kundens bankkonto till Lelos bankkonto. iDEALs betalningsbeskrivning inkluderar alltid namnet på den organisation som du betalat till. Det är dock möjligt att kunderna inte känner igen namnet på mottagaren eftersom vissa organisationer (webbutiker eller andra online-organisationer) överlåter sin betalningsmottagning till tredje parter.
För att du som kund ska kunna använda Sofort, som en service i Klarna när du nyttjar våra tjänster, som t.ex. vår kassa och kundportal, samlar Klarna in vissa personuppgifter för att genomföra köpet och hjälpa oss att hantera din beställning, men även för att förhindra bedrägeri och för att uppfylla rättsliga krav, som t.ex. IP-adress, e-postadress, namn, efternamn, användarprofil-ID, leveransuppgifter, beställnings-ID, transaktions-ID, betalningsmetod, språk, artiklar, delar av kreditkortsuppgifterna - 4 sista siffrorna).
Stripe är också en tillgänglig betalningsmetod för våra kunder. Stripe använder uppgifter (e-postadress, namn, efternamn, spenderat belopp, kreditkortsuppgifter, leveransadress, IP-adress) för att verifiera identiteten för att uppfylla skyldigheter avseende bedrägeriövervakning, bedrägeriförhindrande och -detektering, samt för att följa lagar förknippade med identifiering och rapportering av olagliga och otillåtna aktiviteter, som exempelvis AML- (bekämpning av penningtvätt) och KYC-skyldigheter (Känn-din-kund), samt ekonomiska redovisningsskyldigheter.
Om en kund använder Sezzle-tjänster ger kunderna sitt samtycke till att Sezzle samlar in personuppgifter för att hantera Sezzles tjänster, för att detektera och förhindra bedrägeri, för att hjälpa Sezzle att följa myndighetsbestämmelser och på andra sätt följa lagen, för att kommunicera och personanpassa användarupplevelsen.
Sekretessmeddelande till användare av Alipay Services gäller för användare av Alipay Services, vilka inkluderar varje individ som är registrerad medlem på en handlarwebbplats, och som utför onlineköp eller -försäljning från handlarwebbplatsen, med hjälp av Alipay Services. Alipay Services använder transaktionsuppgifter (som t.ex. e-postadress, namn, efternamn, användarprofil-ID, leveransinformation, beställnings-ID, transaktions-ID, betalningsmetod, språk, artiklar).
Google Payments erbjuds till kunder som har ett Google-konto och din användning av den är föremål för Googles sekretesspolicy. För användare (med undantag för dem som säljer på en Google marketplace) baserade i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (exklusive Storbritannien) är Google Ireland Limited uppgiftsansvarigt för din information. För användare (med undantag för dem som säljer på en Google marketplace) baserade i Storbritannien är Google LLC uppgiftsansvarigt för din information. Om du är baserad i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, exklusive Storbritannien, och säljer på en Google marketplace, är Google Payment Ireland Limited uppgiftsansvarigt för din information. Om du är baserad i Storbritannien och säljer på en Google marketplace är Google Payment Limited uppgiftsansvarigt för din information. För användare baserade i Brasilien är Google LLC uppgiftsansvarigt för din information och, i den utsträckning det krävs enligt lag i Brasilien, kan det vara Google Brasil Pagamentos Ltda.
För köp via Amazon-tjänster behandlar vi uppgifter, som t.ex. namn, efternamn, e-postadress, ID-nummer, artiklar, pris och datum.
När du lägger till ett kort i Apple Pay, kan kortrelaterad information, plats samt information om enhetsinställningar och användningsmönster skickas till Apple för att avgöra behörighet. En del av ovanstående information, kontorelaterad information och information om sammankopplade enheter kan delas med din kortutfärdare eller bank för att avgöra behörighet och i bedrägeribekämpningssyften. När du använder Apple Pay i appar eller på webben delas information som är nödvändig för att behandla betalningen med appen eller webbplatsen. Ditt faktiska kortnummer delas inte med Lelo.

12. VILKA RÄTTIGHETER HAR DU

- Rätten att få tillgång till de personuppgifter som vi har om dig. Du har rätten att begära ut information om de personuppgifter vi har om dig.
- Rätten till portabilitet. Du har rätten att få en kopia av dina uppgifter i ett strukturerat standardformat, som är maskinläsbart, överförd till dig eller till en annan uppgiftsansvarig.
- Rätten till rättelse. Du har rätten att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inklusive rätten att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.
- Rätten till radering. Du har rätten att begära att vi raderar, slutar att behandla eller samla in några personuppgifter i enlighet med gällande lag.
- Rätten att invända mot behandling av personuppgifter baserad på legitima intressen.
- Rätten att invända mot behandling av personuppgifter.

Du har rätten att invända mot direktmarknadsföring, inklusive profileringsanalys som utförs för direktmarknadsföringsändamål.

Om vi använder dina personuppgifter baserat på ditt samtycke har du rätten att dra tillbaka samtycket när som helst, i enlighet med gällande lag. Vi förlitar oss på dig för att säkerställa att dina personuppgifter är fullständiga, korrekta och aktuella. Vänligen informera oss om eventuella förändringar eller om det finns fel i dina personuppgifter genom att kontakta oss omgående.
Kontakta oss gärna på privacy@lelo.com om du skulle vilja utöva dina rättigheter, behöver hjälp, vill lämna in ett klagomål eller bara har några frågor.

Du har rätten att lämna in ett klagomål till vår tillsynsmyndighet för dataskydd:

Europeiska unionen
Svenska myndigheten
Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114
104 20 Stockholm
Sverige
imy@imy.se

Storbritannien
Informationskommissionärens kontor
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
Telefon: 0303 123 1113

13. BREXIT-MEDDELANDE

Från och med 1 januari 2021 anses Storbritannien inte längre vara en medlemsstat i den Europeiska unionen och UK GDPR började gälla. Baserat på avtalet mellan Storbritannien och EU kommer fram till 2025 alla överföringar av personuppgifter från Storbritannien till EU inte att anses vara överföringar till ett tredje land. För överföringen från Storbritannien till EU finner Storbritannien att denna överföring är en överföring med tillräckligt skydd, så det finns för närvarande inte några ytterligare krav för sådana överföringar av personuppgifter.

14. KOMPLETTERANDE MEDDELANDE FÖR BOSATTA I KALIFORNIEN

CCPA (Kaliforniens lag om konsumentsekretess), som trädde i kraft 1 januari 2020, reglerar hur vi hanterar personuppgifter för bosatta i Kalifornien och ger bosatta i Kalifornien vissa rättigheter avseende sina personuppgifter. Den här kompletterande sekretesspolicyn ska endast gälla bosatta i Kalifornien och den kan komma att förändras. Den allmänna sekretesspolicyn ska fortsätta att gälla i den utsträckning som den gäller dig som bosatt i Kalifornien. Om du är bosatt i Kalifornien krävs det av oss att vi redovisar vissa användningar och utlämnanden i ett visst format, liksom att vi ska informera dig om vissa rättigheter som du kan ha. Alla bestämmelser som används i den här kompletterande sekretesspolicyn ska ha samma innebörd som i den allmänna sekretesspolicyn. CCPA (California Consumer Privacy Act) kräver att man anger kategorierna av de personuppgifter som man samlat in under de senaste 12 månaderna. Även om den här informationen tillhandahålls i mer detaljerad beskrivning enligt ovan, är kategorierna av personuppgifter som vi har samlat in – som de anges av CCPA:
- Identifierare, inklusive namn, e-postadress, IP-adress och ett ID eller nummer som tilldelats till ditt konto.
- Andra individuella poster som t.ex. telefonnummer, fakturaadress eller kredit- eller betalkortsinformation. Den här kategorin inkluderar personuppgifter som skyddas under tidigare befintlig lag i Kalifornien (Cal. Civ. Code 1798.80(e)) och överlappar med andra kategorier som anges här.
- Demografisk information, såsom din ålder eller kön, där du har lämnat sådan information frivilligt. Den här kategorin inkluderar uppgifter som kan kvalificeras som skyddade klassificeringar enligt andra kaliforniska eller federala lagar.
- Kommersiell information, inklusive köp och interaktion med våra tjänster.
- Internetaktivitet, inklusive dina interaktioner med våra tjänster.
- Härledningar, inklusive information om beställningar, intressen, preferenser och favoriter.

Vi samlar in och använder dessa kategorier av personuppgifter i syfte att använda dem i vår verksamhet och i kommersiella syften, så som tidigare beskrivits, inklusive att tillhandahålla och förbättra våra tjänster, upprätthålla säkerheten och tryggheten i våra tjänster, behandla köp- och säljtransaktioner, samt för annonsering och marknadsföringstjänster. Vi delar personuppgifter så som beskrivs ovan under Delning av uppgifter med tredje parter.

KATEGORI AV PERSONUPPGIFTER SYFTE MED UNDER-BEHANDLING
Identifierare
Ett namn, alias, onlineidentifierare, IP-adress (Internetprotokolladress), e-postadress, kontonamn, eller andra liknande identifierare.
- Reklamnätverk
- Kommunikationstjänsteleverantörer
- Dataanalysleverantörer
- Tjänsteleverantörer
- Sociala nätverk
Personuppgiftskategorier angivna i California Customer Records statute (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
Ett namn, signatur, kontaktinformation, bankkontonummer eller någon annan finansiell information
- Tjänsteleverantörer
Skyddade klassificeringsegenskaper enligt kalifornisk eller federal lag
Ett namn, kontakt (e-post)
- Tjänsteleverantörer
Internet- eller annan elektronisk nätverksaktivitet
Surfningshistorik, sökhistorik, information om en konsuments interaktion med en internet -webbplats, -applikation, eller -annons.
- Reklamnätverk
- Dataanalysleverantörer
- Tjänsteleverantörer
- Sociala nätverk
Geolokaliseringsdata
Fysisk plats (via IP) eller rörelser.
- Reklamnätverk
- Dataanalysleverantörer
Härledningar som görs från andra personuppgifter för att skapa en profil om en konsument
Profil som återspeglar en konsuments preferenser, beteende på webbplats
- Reklamnätverk
- Dataanalysleverantörer
- Tjänsteleverantörer
- Sociala nätverk

Vi kan komma åt, lagra och lämna ut information från var och en av kategorierna som anges ovan till externa parter om vi, i god tro, anser att det krävs eller är lämpligt för att: tillmötesgå förfrågningar från brottsbekämpning eller i fråga om nationens säkerhet och rättsliga förfaranden, såsom ett åtal eller en stämning; för att skydda dina, våra eller andras rättigheter, egendom, eller säkerhet; genomdriva våra policyer eller kontrakt; driva in skulder till oss; eller assistera i en utredning eller åtal av en misstänkt eller faktisk olaglig aktivitet.

“Försäljning” av personuppgifter enligt CCPA

I CCPA:s mening "säljer" inte Lelo personuppgifter och vi har inte heller någon faktisk vetskap om någon "försäljning" av personuppgifter för minderåriga under 16 års ålder. För att välja bort att ta emot intressebaserad reklam kan du utöva ditt val genom att använda dina sekretessinställningar.

Ytterligare sekretessrättigheter för bosatta i Kalifornien

Icke-diskriminering. Bosatta i Kalifornien har rätten att inte behandlas diskriminerande av oss vid utövandet av sina rättigheter som anges i CCPA.
Fullmaktsbehörigheter. Endast du, eller någon som är rättsligt behörig med fullmakt att agera för din räkning, kan göra en verifierbar konsumentbegäran avseende dina personuppgifter. Du kan även göra en verifierbar konsumentbegäran för ditt minderåriga barns räkning. För att tilldela en fullmaktsbehörighet, vänligen kontakta oss på privacy@lelo.com.
Verifiering. För att skydda din sekretess kommer vi att vidta följande åtgärder för att verifiera din identitet innan vi fullgör din begäran. När du gör en begäran kommer vi att be dig ge tillräckligt med information som tillåter oss att rimligen verifiera att du är den person som vi samlat in personuppgifter om, eller en behörig fullmaktshavare, vilket kan inkludera kontaktinformation. Vi frågar endast efter minsta möjliga information och endast efter det som är relevant i sammanhanget.

Om du är bosatt i Kalifornien och vill utöva någon av dina rättigheter enligt CCPA, vänligen kontakta oss på privacy@lelo.com.

15. UPPDATERINGAR AV VÅR SEKRETESSPOLICY

Vi kan komma att behöva uppdatera vår Sekretesspolicy. Den senaste versionen av den här sekretesspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats så att du kan komma åt den och när som helst informeras om eventuella uppdateringar eller förändringar. Vi informerar registrerade kunder om den nya versionen av Sekretesspolicyn om den har förändrats väsentligt och inte bara i anslutning till grammatik, stil, korrigeringar, etc. Din fortsatta användning av någon del av våra webbplatser efter den uppdaterade sekretesspolicyn kommer att utgöra ditt godtagande av förändringarna.