Garanti

Garantivillkor

För att aktivera garantin, gå till inloggningsdelen på webbplatsen (överst till höger på webbplatsen) och registrera ett användarkonto. Registrera sedan er produkt. Vänligen behåll ditt inköpskvitto i original för att kunna visa att ett anspråk är gjort inom garantiperioden.

LELO garanterar denna produkt mot fel förorsakade av bristfällig tillverkning eller bristfälligt material för en period av ett (1) år efter inköpsdatum. Om du upptäcker ett fel och informerar LELO under garantiperioden kommer LELO att ersätta produkten utan kostnad. Detta åtagande är ett tillägg till konsumentens lagstadgade rättigheter och påverkar inte dessa rättigheter på något sätt.

Garantin täcker mekaniska delar som påverkar produktens funktionalitet. Den täcker inte kosmetiska skador orsakade av slitage eller skada orsakad av olycka, missbruk eller försummelse.

Alla försök att öppna eller ta isär produkten (eller dess tillbehör) gör garantin ogiltig. För att åberopa garantin krävs rimliga bevis på att datumet för ansökan faller inom garantiperioden. För att validera din garanti måste du spara ditt ursprungliga inköpskvitto tillsammans med dessa garantivillkor under den tid garantiperioden gäller.

Ettårsgaranti

Om du vill åberopa den ettåriga garantin måste du ha ett inköpsbevis/kvitto på att du har köpt produkten från en auktoriserad återförsäljare av LELO-produkter inom garantins gilitighetstid. Detta kvitto ska bifogas dem felande produkten, och när felet har bekräftats ersätter vi produkten utan kostnad. Om du har köpt en produkt i vår webbshop har vi redan registrerat datumet för ditt köp.

Tioårsgaranti

Detta alternativ finns tillgängligt för alla som har köpt en vibrator. Om du upptäcker fel på din produkt efter att garantins giltighetstid har gått ut, eller om du inte längre har kvar ditt inköpsbevis/kvitto, kan du åberopa den här garantin. Om din LELO är felaktig mer än 2 år efter köp, kan du kräva 50% rabatt på ditt nästa köp på LELO.com (begränsat till ett köp, men kan användas på upp till 5 produkter i en order).
Alla PicoBong-produkter har 1 års garanti, men inte 10 års kvalitetsgaranti. Alla information om garantierna följer i produktförpackningen..