warranty

Gwarancja LELO

WPROWADZENIE

LELO gwarantuje wysoką jakość wszystkich oferowanych zabawek erotycznych. W przypadku jakichkolwiek problemów z zakupionym produktem marki LELO zapraszamy do zapoznania się z treścią stron pomocy.

Jeśli nie uda Ci się rozwiązać problemu, wykonaj poniższe kroki w celu dokonania zgłoszenia gwarancyjnego. Wszystkie produkty LELO objęte są roczną gwarancją producenta obowiązującą na całym świecie. W krajach, w których obowiązuje dłuższy okres świadczeń gwarancyjnych, gwarancja LELO jest odpowiednio wydłużona.

ZGŁASZANIE ROSZCZENIA GWARANCYJNEGO

Aby aktywować gwarancję:

  1. Przejdź do sekcji użytkownika w prawym górnym rogu naszej witryny i utwórz konto.
  2. Zarejestruj produkt na swoim koncie w sekcji menu „rejestracja produktu”, korzystając z numeru seryjnego znajdującego się wewnątrz opakowania produktu.
  3. Pamiętaj o zachowaniu oryginalnego paragonu jako dowodu złożenia reklamacji w okresie obowiązywania gwarancji.

WARUNKI ROCZNEJ GWARANCJI (TYLKO DLA URZĄDZEŃ)

1. LELO udziela na urządzenia gwarancji na 1 (JEDEN) ROK od daty zakupu. Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonania lub zastosowania wadliwych materiałów, co wpływa na prawidłowe funkcjonowanie produktu. Gwarancja NIE obejmuje oznak zużycia spowodowanego standardowym użytkowaniem ani uszkodzeń powstałych na skutek wypadku, nieprawidłowego korzystania lub zaniedbania. Rozmontowanie urządzenia (lub towarzyszących mu akcesoriów) będzie skutkować utratą praw wynikających z gwarancji. Wszystkie produkty będące przedmiotem roszczenia zgłoszonego w trakcie okresu gwarancyjnego zostaną bezpłatnie wymienione na nowe.

2. Warunkiem wymiany urządzenia na nowe jest odesłanie do nas wadliwego produktu i zakończenie procesu gwarancyjnego. Wszystkie produkty objęte gwarancją muszą być odesłane (wraz z numerem RMA) do LELO na wskazany adres LELO. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi.

3. W przypadku wszystkich roszczeń rozstrzyganych w trakcie obowiązywania gwarancji rocznej, gwarancja na produkt zastępczy obowiązuje od daty dokonania pierwotnego zakupu.

4. Nie oferujemy klauzuli zwrotu, kart podarunkowych do wykorzystania w sklepie ani gwarancji satysfakcji. Przyznajemy jedynie zwrot pieniędzy za nieotwarte przedmioty zakupione na stronie lelo.com w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania (w celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę FAQ).

5. Wszystkie roszczenia gwarancyjne muszą być poparte wiarygodnym dowodem na to, że data roszczenia mieści się w okresie gwarancyjnym i że urządzenie posiada wadę.

To zobowiązanie stanowi dodatek do praw konsumenta i w żaden sposób nie ogranicza tych praw. Jeśli doświadczysz jakichkolwiek problemów z produktem lub uznasz, że przysługuje Ci roszczenie gwarancyjne, skontaktuj się z nami, pisząc na adres customercare@lelo.com

10-LETNIA GWARANCJA JAKOŚCI

Jeśli stwierdzisz wadę produktu już po upływie okresu obowiązywania gwarancji rocznej lub zgubisz dowód zakupu, przysługuje Ci prawo do skorzystania z niniejszej gwarancji jakości pod warunkiem przedstawienia dowodu wady. Warunkiem realizacji roszczenia gwarancyjnego jest odesłanie do nas reklamowanego urządzenia. Po potwierdzeniu istnienia wady uzyskasz prawo do skorzystania z jednorazowego rabatu na zakup nowego urządzenia za pośrednictwem strony www.lelo.com w wysokości 50%; takie zamówienie może się składać z maksymalnie pięciu pozycji i nie może obejmować zestawów ani produktów z linii luksusowej. W przypadku wykorzystania tej zniżki w połączeniu z innymi rabatami lub w celu zakupu produktów przecenionych, kwota zniżki zostanie obliczona jako 50% ceny towaru nieprzecenionego.

PicoBong

Wszystkie produkty PicoBong są także objęte roczną gwarancją producenta, jednak nie obejmuje je 10-letnia gwarancja jakości. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu gwarancji zamieszczono na opakowaniu produktu.