chargers and remote

Ładowarki i piloty

Ładowarki firmy LELO są przeznaczone do użytku z obiektami przyjemności LELO. Należy używać WYŁĄCZNIE ładowarek dostarczonych przez firmę LELO. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wybór właściwej dla danego produktu i regionu ładowarki.

UWAGA: W razie zagubienia ładowarki, można również rozważyć zakup dodatkowego produktu LELO z dołączoną USB ładowarką, kompatybilnego z wieloma produktami LELO (ZA WYJĄTKIEM SMART Wand ™ Large).

Dostępne są ładowarki dla następujących regionów świata: USA (Ameryka Północna, Japonia, Chiny), UE, Wielka Brytania i Australia. Dostępna jest też przejściówkam USB uniwersalna z przejściówkami dla wszystkich powyższych czterech regionów oraz kablem USB do ładowania, który można podpiąć do wszystkich gniazd USB.

ŁADOWARKA 9 V: TYLKO dla masażerów do ciała Smart Wand Large.

CHARGER USB-CABLE
WORLDWIDE USB WALL ADAPTER
INSIGNIA REMOTE CONTROL
9V CHARGER