safety

Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Jakość naszych produktów opieramy na odpowiedzialnym wykorzystaniu surowców oraz rzemieślniczym kunszcie montażu i wykończenia. Zamawiamy wyłącznie surowce i komponenty najwyższej jakości, testowane na obecność toksyn i wolne od ftalanów, a także zgodne z zasadami oznakowania CE oraz spełniające standardy bezpieczeństwa w urządzeniach elektrycznych RoHS.

PROJEKTOWANIE I CYKL ŻYCIA PRODUKTÓW

Wszystkie produkty marki LELO projektowane są z myślą o długim czasie użytkowania. Nasi projektanci i inżynierowie wciąż szukają nowych, lepszych rozwiązań wydłużających czas życia produktów i efektywność energetyczną ich produkcji, aby — bez utraty jakości i wydajności — jeszcze bardziej minimalizować nasz wpływ na środowisko i sprawić, że produkty LELO będą nieustająco źródłem przyjemności.

ODPOWIEDZIALNA PRODUKCJA

Dział produkcji firmy LELO zmodernizował procesy wytwórcze tak, aby zredukować zużycie materiałów, energii i wody, a co za tym idzie — emisję CO2. Stosowany przez nas kodeks postępowania sprzedawcy obejmuje uczciwe traktowanie pracowników, wymogi dotyczące higieny i bezpieczeństwa pracy oraz odpowiedzialność za środowisko. W każdym z krajów, w którym prowadzimy działalność, spełniamy lub przewyższamy standardy zawarte w przepisach i regulacjach dotyczących ochrony środowiska i normy efektywności energetycznej aktualnie obowiązujące w danym regionie. W przypadku braku powyższych regulacji, stosujemy standardy obowiązujące w USA i UE.

GOSPODARKA ODPADAMI

Produkty LELO są zgodne z dyrektywą UE o utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych (ang. Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE) określającą cele zbiórki, recyklingu i odzysku dla wszystkich typów sprzętu elektrycznego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Firma LELO dołączyła do ogólnoświatowej inicjatywy „Projektuj, aby zrobić różnicę” na rzecz tworzenia produktów znacząco ograniczających wpływ na środowisko. Jako przedsiębiorstwo o zasięgu globalnym, LELO nieustannie angażuje się w działania na rzecz społecznej odpowiedzialności, zarówno we wszystkich swoich placówkach, jak i w prowadzonych działaniach. Dążymy do podtrzymywania kultury otwartości, dbałości o jakość i bezpieczeństwo produktów, dzięki czemu zapewniamy naszym klientom nie tylko przyjemność, ale i wzornictwo oraz styl na najwyższym poziomie.