safety

Miljö

Vår kvalitet utmärks av användandet av bra material och detaljkänsla i utförandet. Material och komponentar är av högsta kvalitet och är testade för att vara kroppsvänliga och phtalat-fria och är i enlighet med CE- och RoHS-bestämmelserna.

DESIGNPROCESSEN OCH PRODUKTENS LIVSCYKEL

Alla LELO produkter är designade med lång livslängd i åtanke. Utan att tumma på prestation och värde försöker våra designers och ingenjör alltid hitta bättre lösningar för att maximera livslängden och energieffiktiviteten så att vi minimerar vår miljöpåverkan. Samtidigt som vi vill försäkra oss om att din produkt ger njutning gång på gång.

PRODUKTION UNDER ANSVAR

LELOs tillverkningsavdelning har förfinat sina processer för att minska användningen av material, energi och vatten för att minimera koldioxidutsläpp. Vår 'Vendor Code of Conduct' följer rättvis arbetspraxis, anställdas hälsa och säkerhet samt miljömedvetenhet. I varje land vi verkar i, följer eller överträffar vi de miljölagar och förordningar och energistandarder som gäller i den regionen. När lägre eller inga sådana regler finns, upprätthåller vi amerikanska och europeiska normer.

ENERGISNÅLHET

LELOs produkter är WEEE-komplatibla (gällande kollektion, återanvändning och återvinningsmål av elektroniska varor).

SOCIALT ANSVAR

LELO har anslutit sig till det globala initiativet att designa för att göra skillnad, att skapa produkter som har en betydlig minskad inverkan på miljön. Som ett globalt företag har vi på LELO permanent åtagit oss att ta socialt ansvar i alla våra anläggningar och i hela verksamheten. Vi strävar efter att upprätthålla en kultur av integritet, kvalitet och produktsäkerhet för att kunna förse dig med en kultur av njutning, design och stil.