intellectual property

Immateriell tillgång

Följande LELO-produkter är skyddade av patent i U.S.A. och på andra platser. Den här hemsidan är till för att tillfredsställa de virtuella märkningsbestämmelserna från olika jurisdiktioner inklusive den virtuella märkningsbestämmelsen America Invents Act. Följande lista av LELO-produkter är möjligen inte inkluderade, och andra LELO-produkter är inte listade men är skyddade av en eller flera patent.

PRODUKT PATENT
Alia Amerikanskt patentnummer D648,861
Isla Amerikanskt patentnummer D652,943
Soraya Amerikanskt patentnummer D653,349
Lyla 2 Amerikanskt patentnummer D665,093
Amerikanskt patentnummer D664,932
Tiani 2 Amerikanskt patentnummer D665,094
Amerikanskt patentnummer D664,932
Amerikanskt patentnummer 9,615,994
Amerikanskt patentnummer 10,758,450
Tiani 3 Amerikanskt patentnummer D665,094
Amerikanskt patentnummer D664,932
Amerikanskt patentnummer 9,615,994
Amerikanskt patentnummer 10,758,450
Noa Amerikanskt patentnummer D700,347
Oden 2 Amerikanskt patentnummer D665,092
Amerikanskt patentnummer D664,932
Smart Wand Amerikanskt patentnummer D674,109
Amerikanskt patentnummer 9,610,215
Amerikanskt patentnummer 10,441,501
Ida Amerikanskt patentnummer D712,059
Amerikanskt patentnummer 9,474,681
Ida (Org.) Amerikanskt patentnummer D517,218
Tara Amerikanskt patentnummer D712,059
Ora Amerikanskt patentnummer D715,954
Pino Amerikanskt patentnummer D728,119
Insignia Remote Control Amerikanskt patentnummer D664,932
HEX Amerikanskt patentnummer 9,456,922
Amerikanskt patentnummer D773,642
Amerikanskt patentnummer D774,638
Amerikanskt patentnummer D821,565
Amerikanskt patentnummer D838,833
Amerikanskt patentnummer D834,176
Amerikanskt patentnummer 10,758,402
Loki Amerikanskt patentnummer D771,828
Loki Wave Amerikanskt patentnummer D771,830
Amerikanskt patentnummer 11,071,681
Picobong Lifeguard Amerikanskt patentnummer D773,066
Picobong Diver Amerikanskt patentnummer D772,422
Picobong Blowhole Amerikanskt patentnummer D770,055
Picobong Surfer Amerikanskt patentnummer D802,761
Picobong Surfer Amerikanskt patentnummer D761,429
Picobong Surfer Amerikanskt patentnummer D827,135
Sona Amerikanskt patentnummer D835,796
Amerikanskt patentnummer D850,644
Amerikanskt patentnummer D866,783
Amerikanskt patentnummer 10,792,214
Amerikanskt patentnummer 11,071,682
Sona Cruise Amerikanskt patentnummer 10,792,214
Amerikanskt patentnummer 11,071,682
Sona 2 Amerikanskt patentnummer 10,792,214
Amerikanskt patentnummer 11,071,682
Sona 2 Cruise Amerikanskt patentnummer 10,792,214
Amerikanskt patentnummer 11,071,682
Ina Wave Amerikanskt patentnummer 10,350,135
Amerikanskt patentnummer 11,071,681
F1S Amerikanskt patentnummer D880,713
Amerikanskt patentnummer D918,409
Amerikanskt patentnummer D958,391
Enigma Amerikanskt patentnummer D920,530
Amerikanskt patentnummer D949,428
Amerikanskt patentnummer D972,160
Amerikanskt patentnummer D958,397
Amerikanskt patentnummer D995,814
Sila Amerikanskt patentnummer D949,387
Amerikanskt patentnummer D972,744
Amerikanskt patentnummer D958,396
Soraya Wave Amerikanskt patentnummer D949,388
Amerikanskt patentnummer D972,741
Amerikanskt patentnummer D995,813
LELO DOT Amerikanskt patentnummer D1,002,863