intellectual property

Własność intelektualna

Wymienione poniżej produkty LELO są chronione patentami w USA i w pozostałych krajach świata. Informacje na tej witrynie internetowej spełniają wymogi przepisów dotyczących oznaczenia patentów obowiązujących w różnych jurysdykcjach, w tym przepisów dotyczących oznaczenia patentów zawartych w obowiązującej w USA ustawie o wynalazkach (America Invents Act, AIA). Poniższa lista produktów LELO może nie obejmować wszystkich produktów firmy LELO, które są chronione jednym patentem lub większą liczbą patentów.

PRODUKT PATENT
Alia Amerykański numer patentowy: D648,861
Isla Amerykański numer patentowy: D652,943
Soraya Amerykański numer patentowy: D653,349
Lyla 2 Amerykański numer patentowy: D665,093
Amerykański numer patentowy: D664,932
Tiani 2 Amerykański numer patentowy: D665,094
Amerykański numer patentowy: D664,932
Amerykański numer patentowy: 9,615,994
Amerykański numer patentowy: 10,758,450
Tiani 3 Amerykański numer patentowy: D665,094
Amerykański numer patentowy: D664,932
Amerykański numer patentowy: 9,615,994
Amerykański numer patentowy: 10,758,450
Noa Amerykański numer patentowy: D700,347
Oden 2 Amerykański numer patentowy: D665,092
Amerykański numer patentowy: D664,932
Smart Wand Amerykański numer patentowy: D674,109
Amerykański numer patentowy: 9,610,215
Amerykański numer patentowy: 10,441,501
Ida Amerykański numer patentowy: D712,059
Amerykański numer patentowy: 9,474,681
Ida (Org.) Amerykański numer patentowy: D517,218
Tara Amerykański numer patentowy: D712,059
Ora Amerykański numer patentowy: D715,954
Pino Amerykański numer patentowy: D728,119
Insignia Remote Control Amerykański numer patentowy: D664,932
HEX Amerykański numer patentowy: 9,456,922
Amerykański numer patentowy: D773,642
Amerykański numer patentowy: D774,638
Amerykański numer patentowy: D821,565
Amerykański numer patentowy: D838,833
Amerykański numer patentowy: D834,176
Amerykański numer patentowy: 10,758,402
Loki Amerykański numer patentowy: D771,828
Loki Wave Amerykański numer patentowy: D771,830
Amerykański numer patentowy: 11,071,681
Picobong Lifeguard Amerykański numer patentowy: D773,066
Picobong Diver Amerykański numer patentowy: D772,422
Picobong Blowhole Amerykański numer patentowy: D770,055
Picobong Surfer Amerykański numer patentowy: D802,761
Picobong Surfer Amerykański numer patentowy: D761,429
Picobong Surfer Amerykański numer patentowy: D827,135
Sona Amerykański numer patentowy: D835,796
Amerykański numer patentowy: D850,644
Amerykański numer patentowy: D866,783
Amerykański numer patentowy: 10,792,214
Amerykański numer patentowy: 11,071,682
Sona Cruise Amerykański numer patentowy: 10,792,214
Amerykański numer patentowy: 11,071,682
Sona 2 Amerykański numer patentowy: 10,792,214
Amerykański numer patentowy: 11,071,682
Sona 2 Cruise Amerykański numer patentowy: 10,792,214
Amerykański numer patentowy: 11,071,682
Ina Wave Amerykański numer patentowy: 10,350,135
Amerykański numer patentowy: 11,071,681
F1S Amerykański numer patentowy: D880,713
Amerykański numer patentowy: D918,409
Amerykański numer patentowy: D958,391
Enigma Amerykański numer patentowy: D920,530
Amerykański numer patentowy: D949,428
Amerykański numer patentowy: D972,160
Amerykański numer patentowy: D958,397
Amerykański numer patentowy: D995,814
Sila Amerykański numer patentowy: D949,387
Amerykański numer patentowy: D972,744
Amerykański numer patentowy: D958,396
Soraya Wave Amerykański numer patentowy: D949,388
Amerykański numer patentowy: D972,741
Amerykański numer patentowy: D995,813
LELO DOT Amerykański numer patentowy: D1,002,863