Milivoj

MILIVOJ LIBRENJAK – dyrektor generalny

Milivoj Librenjak został mianowany dyrektorem generalnym w marcu 2020 roku. Milivoj może się pochwalić osiemnastoletnim doświadczeniem w budowaniu i rozwijaniu marek z branży konsumenckiej.

Przed dołączeniem do LELO pełnił funkcję dyrektora generalnego w dziale eksportu Atlantic Group. Wcześniej był dyrektorem generalnym w Fun & Fit Company, dyrektorem generalnym w PRODIS Ltd. oraz dyrektorem generalnym w Unilever Croatia Ltd.

Milivoj uzyskał tytuł magistra administracji biznesowej w IEDC Bled School of Management oraz tytuł licencjata w dziedzinie ekonomii na Uniwersytecie w Zagrzebiu.

Jerko

JERKO ČIČIN-ŠAIN – dyrektor finansowy i dyrektor ds. operacyjnych

Jerko Čičin-Šain został mianowany dyrektorem finansowym i dyrektorem ds. operacyjnych w 2020 r. Ma za sobą 24 lata doświadczenia w zarządzaniu finansami firm z branży konsumenckiej.

Przed dołączeniem do LELO Jerko pełnił funkcję dyrektora finansowego w oddziale Altium Group w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wcześniej pracował jako dyrektor finansowy w PRODIS Ltd. i Roche Pharmaceuticals oraz kierownik ds. finansów i łańcucha dostaw w Unilever Croatia Ltd.

Jerko posiada tytuł magistra spedycji, handlu i finansów uzyskany w City University Business School oraz tytuł magistra architektury morskiej zdobyty na Uniwersytecie w Zagrzebiu.

Luka

LUKA MATUTINOVIĆ – dyrektor ds. marketingu

Luka Matutinović został mianowany dyrektorem ds. marketingu w sierpniu 2020 r. Luka dołączył do LELO w 2015 roku jako kierownik ds. globalnego rozwoju produktów. Może się pochwalić trzynastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu marketingiem firm z branży konsumenckiej.

Zanim dołączył do LELO, Luka pracował jako kierownik ds. kształtowania marki na rynkach międzynarodowych w firmie Henkel oraz jako kierownik ds. produktu w L'Oreal Adria d.o.o.

Luka uzyskał tytuł magistra ekonomii w zakresie marketingu na Wydziale Ekonomii i Biznesu Uniwersytetu w Zagrzebiu.