Immateriella rättigheter

Följande LELO-produkter skyddas av patent i USA eller i andra länder. Denna webbplats tillhandahåller information om bestämmelserna för patentmärkning i olika jurisdiktioner, inklusive de faktiska bestämmelserna i den amerikanska patentlagen, America Invents Act (AIA), rörande patentmärkning. Följande lista på LELO-produkter är eventuellt inte heltäckande och andra LELO-produkter som inte listas här kan också vara skyddad av ett eller flera patent.
 

PRODUCT PATENT
Alia ------------------------------------     U.S. Patent Number D648,861
Isla -------------------------------------     U.S. Patent Number D652,943
Soraya --------------------------------     U.S. Patent Number D653,349
Lyla 2 ---------------------------------     U.S. Patent Number D665,093
      U.S. Patent Number D664,932
Tiani 2 --------------------------------     U.S. Patent Number D665,094
      U.S. Patent Number D664,932
      U.S. Patent Number 9,615,994
      U.S. Patent Number 10,758,450
Tiani 3 --------------------------------     U.S. Patent Number D665,094
      U.S. Patent Number D664,932
      U.S. Patent Number 9,615,994
      U.S. Patent Number 10,758,450
Noa -----------------------------------     U.S. Patent Number D700,347
Oden 2 -------------------------------     U.S. Patent Number D665,092
      U.S. Patent Number D664,932
Smart Wand ------------------------     U.S. Patent Number D674,109
      U.S. Patent Number 9,610,215
      U.S. Patent Number 10,441,501
Ida -----------------------------------     U.S. Patent Number D712,059
      U.S. Patent Number 9,474,681
Ida (Org.) ----------------------------     U.S. Patent Number D517,218
Tara ----------------------------------     U.S. Patent Number D712,059
Ora -----------------------------------     U.S. Patent Number D715,954
Pino ----------------------------------     U.S. Patent Number D728,119
Insignia Remote Control -----------     U.S. Patent Number D664,932
HEX ----------------------------------     U.S. Patent Number 9,456,922
      U.S. Patent Number D773,642
      U.S. Patent Number D774,638
      U.S. Patent Number D821,565
      U.S. Patent Number D838,833
      U.S. Patent Number D834,176
      U.S. Patent Number 10,758,402
Loki ----------------------------------     U.S. Patent Number D771,828
Loki Wave ---------------------------     U.S. Patent Number D771,830
      U.S. Patent Number 11,071,681
Picobong Lifeguard ----------------     U.S. Patent Number D773,066
Picobong Diver------------------------     U.S. Patent Number D772,422
Picobong Blowhole-------------------     U.S. Patent Number D770,055
Picobong Surfer----------------------     U.S. Patent Number D802,761
Picobong Surfer----------------------     U.S. Patent Number D761,429
Picobong Surfer----------------------     U.S. Patent Number D827,135
Sona -------------------------------------     U.S. Patent Number D835,796
      U.S. Patent Number D850,644
      U.S. Patent Number D866,783
      U.S. Patent Number 10,792,214
      U.S. Patent Number 11,071,682
Sona Cruise---------------------------------     U.S. Patent Number 10,792,214
      U.S. Patent Number 11,071,682
Sona 2-------------------------------------     U.S. Patent Number 10,792,214
      U.S. Patent Number 11,071,682
Sona 2 Cruise-------------------------------     U.S. Patent Number 10,792,214
      U.S. Patent Number 11,071,682
Ina Wave----------------------------------     U.S. Patent Number 10,350,135
      U.S. Patent Number 11,071,681
F1S-------------------------------------     U.S. Patent Number D880,713  
      U.S. Patent Number D918,409
Enigma------------------------------------     U.S. Patent Number D920,530