Materiały graficzne i wideo

Udostępniamy do pobrania szeroki wybór wysokiej jakości zdjęć, filmów i innych materiałów dotyczących produktów LELO.

 

PRZEGLĄDAJ

 

REGULAMIN

Firma LELO chroni własne prawa oraz prawa autorów zdjęć przed wszelkiego rodzaju naruszeniami lub niewłaściwym wykorzystaniem. Dlatego niezmiernie ważne jest wykorzystywanie udostępnionych zdjęć z najwyższą starannością i zgodnie z warunkami ich użytkowania.

Każde z wykorzystanych zdjęć będących własnością firmy LELO musi być zawsze opisane z podaniem informacji o pochodzeniu zdjęcia.

Jeśli podane zostało nazwisko autora zdjęcia, należy zawsze uwzględnić je w opisie zdjęcia.

Nie wolno zmieniać lub edytować zdjęć będących własnością firmy LELO.

Używanie zdjęć będących własnością firmy LELO na okładkach wymaga uzyskania wcześniejszej zgody firmy LELO.

 

PRAWO AUTORSKIE

Własność intelektualna jest chroniona przez prawo. Firma LELO i autorzy zdjęć posiadają wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do zdjęć. Firma LELO i autorzy zdjęć nie będą tolerować żadnych form naruszenia przynależnych im praw ani żadnych strat lub szkód dotyczących ich reputacji spowodowanych takim naruszeniem. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia praw własności intelektualnej będących własnością firmy LELO lub autorów zdjęć wszczęte zostanie postępowanie sądowe, bez konieczności dodatkowego zawiadomienia. To samo dotyczy naruszenia warunków użytkowania.