Afbeeldingen en video's

Hier kun je vele afbeeldingen met hoge resolutie, video's en meer informatie over onze producten vinden.

 

ZOEK HIER

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN

LELO beschermt zijn eigen rechten en de rechten van fotografen tegen elke vorm van inbreuk of misbruik. Het is daarom van het grootste belang dat je met de grootste zorg omgaat met deze afbeeldingen en onze gebruiksvoorwaarden respecteert.

Bij gebruik van een afbeelding van LELO moet altijd duidelijk worden vermeld dat de afbeelding afkomstig is van LELO.

Als de naam van een fotograaf wordt gegeven, moet deze altijd worden vermeld.

Het is niet toegestaan om afbeeldingen van LELO te manipuleren of te bewerken.

Voor het gebruik van afbeeldingen van LELO als coverafbeeldingen is voorafgaande toestemming van LELO vereist.

 

AUTEURSRECHTENVERKLARING

Intellectueel eigendom is wettelijk beschermd. LELO en de fotogra(a)f(en) behouden alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de afbeeldingen. LELO en de fotogra(a)f(en) zijn niet bereid om welke inbreuk op hun rechten of welk verlies of schade aan hun goodwill veroorzaakt door een dergelijke inbreuk dan ook te tolereren. In geval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van LELO en/of de fotogra(a)f(en) zal zonder nadere aankondiging een gerechtelijke procedure worden gestart. Hetzelfde geldt voor inbreuken op de gebruiksvoorwaarden.